นโยบายคืนเงิน เปลี่ยนและคืนสินค้า

1. การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า และการคืนเงิน

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ก่อนร้านค้าจะทำการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทจะคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ และเป็นยอดเงินตามจำนวนที่บริษัทได้รับเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นใดทั้งสิ้น

2. การขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

✅ ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์
✅ เมื่อสินค้าถูกประกอบและส่งถึงมือลูกค้า กรุณาตรวจเช็คความเรียบร้อยทุกฟังก์ชั่น หากพบสินค้าผิดปกติ หรือมีตำหนิ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนตัวใหม่ได้